Fouten per Punt

Methode

Decimaal
Heel, half, plus, min

Normering
Gebruik deze normering :

Voer aantal fouten in en druk op [Enter]
Fouten:
Cijfer:
0,0

Deze site voert berekeningen uit voor de omzetting van foutscores naar cijfers. Er wordt uitgegaan van:
* een minimum foutscore van 0 fouten welke het cijfer 10,0 of 10 oplevert
* bij invoer worden zowel de punt als de komma als een decimaal scheidingsteken geaccepteerd
* een minimum cijfer van 1,0 of 1 bij een foutscore tenminste gelijk aan 9 maal "fouten per punt"
* afronding geschiedt conform de ECMA 262 standaard (ISO/IEC 16262)
* voor resultaatweergave in gebroken cijfers wordt eerst de viervoud van het cijfer afgerond
* resultaten zijn slechts indicatief, gebruik voor eigen risico!
Als u de berekeningen wilt controleren is de broncode beschikbaar.
Probeer ook eens de Omzettingstabel van Faistos. Voor het handig omzetten van toetsscores in cijfers.